Frano Šimunović

Frano Šimunović, "Morski pejzaž"

....